All Cool & Heating Solutions
All Cool & Heating Solutions
All Cool & Heating Solutions SL

Airco en Corona: moeten we ons zorgen maken?

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus (officieel SARS-CoV-2 of COVID-19) zorgt voor heel wat ongerustheid. Zo doen er verhalen de ronde dat het virus zich door de airco in een volledig gebouw kan verspreiden. Toch is er geen reden tot paniek: als jouw airco-installatie op tijd een correct onderhoud krijgt, is de kans op verspreiding van het virus zeer klein. 

Corona: volg de regels van de overheid

Om de kansen op verdere verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden, is het cruciaal dat je de regels die de overheid ons oplegt, strikt opvolgt. Vuistregels zijn alvast: zoveel mogelijk thuisblijven, een goede persoonlijke hygiëne (handen wassen!) en minimum anderhalve meter afstand houden als je buiten bent.

Airco uitschakelen is niet nodig!


Heel wat mensen en bedrijven vragen zich af of het nodig is om hun airco-installatie tijdens deze coronacrisis uit te schakelen. Dat is niet nodig, ook niet als er bij iemand in de woning of in het gebouw coronabesmetting werd vastgesteld. Het virus wordt namelijk vooral overgedragen door rechtstreeks speekseldruppeltjes van een zieke persoon in te ademen of door oppervlakken aan te raken die deze persoon besmet heeft.

Het ventilatiesysteem van een gebouw uitschakelen wordt zelfs afgeraden. Een goede ventilatie is namelijk cruciaal en kan mogelijk het risico op besmettingen zelfs beperken.

Richtlijnen voor een correct onderhoud en gebruik


Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FEHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air-conditioning Associations) richtlijnen gepubliceerd voor het correct onderhouden, afstellen en gebruiken van HVAC-installaties (heating, ventilation and air-conditioning).


De beroepsfederatie benadrukt deze regels:


 • Zorg ervoor dat de filters in het systeem correct geïnstalleerd, proper en gedesinfecteerd zijn. 
 • Een maximale aanvoer van verse lucht is essentieel.
 • Ideaal zijn systemen die de extractielucht volledig naar buiten afvoeren. Bij dit soort installaties is er geen enkel contact tussen de ingeblazen lucht en de extractielucht. De vuile lucht wordt volledig afgevoerd.
 • Is er geen actieve ventilatie? Lucht dan de lokalen via ventilatieroosters of door de ramen regelmatig open te zetten
 • Een bevochtigingssysteem anders instellen heeft weinig zin, aangezien de luchtvochtigheid weinig effect heeft op het coronavirus. Bevochtiging is in deze tijd van het jaar sowieso minder belangrijk, omdat het relatieve vochtpercentage automatisch boven de dertig procent stijgt. Luchtbevochtigers mogen dus gerust uitgeschakeld blijven
 • In kantoorgebouwen is het aangewezen om het aantal mensen te beperken. Enkel wie onmogelijk kan telewerken, mag aanwezig zijn. Grote concentraties mensen in vergaderzalen of refters zijn sowieso uit den boze.


Extra richtlijnen voor horeca, winkels, bedrijven en kantoren:


 • Laat een onderhoud en beoordeling van de airconditioninginstallatie uitvoeren voordat u de zaak opnieuw opent, en zorg ervoor dat de externe luchtfilters indien nodig worden gereinigd of vervangen om de ventilatiestroom te maximaliseren.
 • Zet de airco niet lager dan 26 a 27 graden, In die gevallen waar ze vanwege de aard van het product een ander temperatuurbereik nodig hebben, wordt dit verlaagd (bijvoorbeeld slagers, bloemisten, etc.).
 • Plafond en vloerventilatoren mogen niet gebruikt worden.
 • Zorg voor permanente ventilatie van de toiletten 24 uur / 7 dagen . Controleer de juiste werking van de luchtafvoer in de toiletten. Open geen ramen van de toiletten om de juiste ventilatierichting te garanderen.

 • Geef aan dat de toiletten moeten doorgespoeld worden met gesloten deksel

 • Schakel 's nachts en in het weekend de geforceerde ventilatie van de buitenlucht (indien aanwezig) niet uit. Laat systemen draaien met een laag debiet (indien mogelijk).

 • Onderhoud en controle moeten uitgevoerd worden buiten de openingsuren!


Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren 

Infrarood thermometer , contactloze IR-meting 

De infrarood laser thermometer biedt de voordelen van een eenvoudige en hygiënische bediening en een snelle en nauwkeurige meting. Het kan de temperatuur binnen 1 sec nauwkeurig meten door de detector op een persoon of op een object te richten.

Toegangscontrole, gezichtsherkenning en lichaamstemperatuurmeting

In deze sectie van Body Temp Access Control vindt u een breed scala aan apparaten voor toegangscontrole met koortsherkenning en gezichtsherkenning.

Deze terminals zijn in staat om koorts te detecteren en zo de toegang te ontzeggen. Bovendien kunnen ze zo worden geconfigureerd dat het gebruik van gezichtsherkenning verplicht is, zodat enkel de terminal de deur bij herkenning zal openen.