All Cool & Heating Solutions
All Cool & Heating Solutions
All Cool & Heating Solutions SL

Waarom dit koelgas?

Om de afbraak van de ozonlaag tegen te gaan wordt sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw het koudemiddel R410A veel gebruikt. R410A bestaat uit een combinatie van R125 en R32. Dit koudemiddel zorgt echter wel voor CO2-uitstoot, waardoor R410A een relatief grote impact heeft op de opwarming van de aarde. R410A heeft een Global Warming Potential (GWP) van 2.090. R32 brengt net als R410A geen schade toe aan de ozonlaag, maar stoot fors minder CO2 uit. R32 heeft namelijk een GWP van 675.

Voordelen

  • R32 biedt een 10% hogere efficiëntie dan R410A. Dit leidt tot een hogere prestatiecoëfficiënt en hogere score op de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER).
  • R32 is weliswaar ontvlambaarder dan R410A, maar biedt een lage verspreidingssnelheid van 1,9 km/h. Om te ontbranden is daarnaast een concentratie van 0,3 tot 0,6 kg per m3 nodig en een ontstekingsbron met directe vlam van meer dan 640°C.
  • R32 biedt betere prestaties dan R410A bij extreme buitentemperaturen.
  • Het aardverwarmingsvermogen (Global Warming Potential) van R32 (675) bedraagt slechts een derde van de GWP van R410A (2.090).
  • R32 bestaat uit slechts één bestandsdeel, waardoor het koudemiddel eenvoudig kan worden gerecycleerd en hergebruikt.
  • R32 is makkelijker in gebruik voor installateurs en onderhoudsmonteurs dan R410A. Het koudemiddel kan zowel als vloeistof of als gas worden gevuld.
  • De werkdruk van R32 is vrijwel gelijk aan die van R410A.